Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις και Δράσεις

Οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στον χώρο του Magic Garden θα ήταν μια ουσιαστική πηγή στήριξης για το Gentle Carousel καθώς θα διευκόλυναν ουσιαστικά τα μικροσκοπικά θεραπευτικά αλογάκια να συνεχίσουν να προσφέρουν το έργο τους . Ήδη από τα πρώτα τους βήματα στην Ελλάδα έχουν επισκεφτεί παιδιά και ενήλικες σε νοσοκομεία και ιδρύματα όπου χρειάζονται ιδιαίτερη ψυχολογική υποστήριξη. Η διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων μας προσφέρει ιδιαίτερη χαρά αφού αυτός είναι και ο πρωταρχικός λόγος της δημιουργίας του Magic Garden.

Στο Άσυλο Ανιάτων

Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις

Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις

Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις

Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις

Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις

Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις

Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις

Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις

Στο Πικπα Πεντέλης

Στο Πικπα Πεντέλης

Στο Πικπα Πεντέλης

Στο Πικπα Πεντέλης

Στο Πικπα Πεντέλης

Επικοινωνία Για Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις